Powrót do aktualności

10/07/2023

Esri Polska wspiera kształcenie Energy Digital Liderów

„Cyfrowe zarządzanie energią” to nowy kierunek studiów podyplomowych, który od października br. uruchomiony zostanie w Akademii Leona Koźmińskiego. Esri Polska, jako ekspert w wykorzystaniu informacji przestrzennej i wizualizacji kartograficznych w procesach cyfrowej transformacji, został partnerem tych studiów. Owocem partnerstwa jest m.in. obecność Agnieszki Nosal, Dyrektor Zarządzającej Esri Polska, w gronie wykładowców, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem ze słuchaczami.
Kwestia energii, opomiarowania, optymalizacji jej zużycia i kosztów, czy wreszcie odnawialnych źródeł, jest współcześnie jedną z silniej dyskutowanych przez wszystkich uczestników części gospodarki – zarówno w ujęciu krajowym, jak i globalnie. Studenci kształcą się obecnie nie tylko w czasie cyfrowej transformacji, ale także w okresie transformacji energetycznej, która zmienia kształt rynku energii i stawia przed jego uczestnikami szereg wyzwań.
Odpowiedź na nie przynoszą rozwiązania technologiczne: automatyzacja, robotyzacja, Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), chmura obliczeniowa (cloud computing), cyfrowe bliźniaki (digital twins) czy wreszcie BIM i GIS. Już samo wyliczenie rozwiązań wskazuje na ich dużą liczbę, która może stanowić barierę w ich efektywnym wykorzystaniu w procesie transformacji energetycznej firm i innych organizacji. Zdobycie pełnej wiedzy na ich temat, bez sformalizowanego programu dla wszystkich, którzy nie uczestniczą w procesach czwartej rewolucji przemysłowej od lat, może być po prostu trudne.
Dlatego Akademia Leona Koźmińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM oraz Grupą Kapitałową UNIBEP od października 2023 r. uruchamiają nowy kierunek studiów podyplomowych – „Cyfrowe Zarzadzanie Energią”. Jak podają sami twórcy kierunku, celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu digitalizacji procesów związanych z transformacją energetyczną w przemyśle 4.0. i w biznesie oraz zapoznanie uczestników z obecnymi i przyszłymi energetycznymi oraz cyfrowymi trendami mającymi wpływ na wszystkie sektory gospodarki 4.0. Wśród nich istotną rolę odgrywają dziś analizy przestrzenne. Światowym liderem technologii do ich wykonywania jest Esri, dlatego firmy nie mogło zabraknąć w gronie partnerów tego kierunku studiów.
Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym, w tym m.in. menedżerów z działów IT, R&D, odpowiedzialnych za rozwój biznesu i usług oraz przedsiębiorców. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do 15 września 2023 roku. O zakwalifikowaniu się na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej studiów.