Praca w terenie

Zbieraj i aktualizuj dane w terenie. Aktualizuj bazy danych przestrzennych w trybie online, w czasie rzeczywistym lub zbieraj dane offline i aktualizuj bazę później. Zbieraj w terenie różnego rodzaju dane: geometryczne, opisowe, dołączaj zdjęcia i video. Wyposaż pracowników terenowych w aktualne i dokładne mapy. Monitoruj działania ekip terenowych. Podejmuj przemyślane decyzje korzystając z aktualnych danych i informacji przestrzennych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
Łatwe pozyskiwanie kompletnych i aktualnych danych w terenie

Łatwe pozyskiwanie kompletnych i aktualnych danych w terenie

Zastępuj nieaktualne mapy papierowe produktami cyfrowymi, które spełniają warunki i odpowiadają potrzebom zespołów terenowych działających w różnych warunkach.

W prosty sposób dodawaj obiekty punktowe, liniowe i poligonowe do istniejących danych. Do pozyskanych danych dodawaj opisy obiektów, ich zdjęcia, filmy i wszelkie informacje, które będą pomocne w dalszych pracach.

Monitoruj zmiany danych przestrzennych związane ze zjawiskami naturalnymi i z działalnością człowieka.

Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym

Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym

Pozyskując dane w terenie i pracując w trybie online przesyłaj je w czasie rzeczywistym i aktualizuj bazę danych. Jeśli pracujesz offline, zapisuj dane i przesyłaj je do biura po przejściu do pracy online. Dzięki temu pracownicy w biurze będą dysponowali aktualnymi danymi i na ich podstawie będą podejmować właściwe decyzje.

Praca z różnymi urządzeniami przenośnymi

Praca z różnymi urządzeniami przenośnymi

Pozyskuj dane w terenie za pomocą różnych urządzeń mobilnych: tabletów, smartfonów, laptopów, odbiorników GPS, działających w różnych systemach operacyjnych.

 Zarządzanie i koordynacja pracy ekip terenowych

Zarządzanie i koordynacja pracy ekip terenowych

Zarządzaj zdalnie pracą ekip w terenie, przesyłaj im wykazy zadań do wykonania, pomagaj w rozwiązywaniu problemów, monitoruj postępy pracy. Przydzielaj zadania i zarządzaj przestrzennym rozmieszczeniem ekip terenowych w przypadku wystąpienia awarii, sytuacji nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych itp.   

Integracja z platformą ArcGIS

Integracja z platformą ArcGIS

Dzięki integracji z platformą ArcGIS dane zbierane i aktualizowane w terenie możesz wykorzystywać we wszystkich aplikacjach, udostępniać je innym pracownikom w firmie, a także użytkownikom z zewnątrz. Umożliwia to podejmowanie decyzji zawsze w oparciu o aktualne dane i pozwala maksymalizować efektywność realizowanych prac.