Branża: Infrastruktura

Inwestycja bazująca na spójnych informacjach. Dane przestrzenne kluczem do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wprowadzenie

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to złożona inwestycja, która obejmuje obszar ok. 3000 hektarów i zmienia układ komunikacyjny Polski. Połączenie pochodzących z wielu źródeł danych, zarządzanie nimi w skuteczny sposób oraz udostępnianie ich wielu zaangażowanym podmiotom, wymaga spójnego i niezawodnego systemu. Dla CPK stała się nim Platforma ArcGIS Enterprise firmy Esri.

Wyzwania

  • Integracja dużego zbioru danych o zróżnicowanym pochodzeniu, poziomie szczegółowości oraz jakości.
  • Zgromadzenie informacji w jednym, spójnym systemie, który będzie użytkowany przez cały czas prowadzenia inwestycji, a w przyszłości zostanie wykorzystany do zarządzania nią.
  • Wdrożenie systemu, z którego mogłoby korzystać wiele osób - od specjalistów w zakresie danych przestrzennych, geodetów, architektów, poprzez podwykonawców realizujących inwestycję, aż po ogół społeczeństwa.
  • Bezproblemowa integracja systemu z rozwiązaniami branżowymi np. klasy BIM (Building Modeling Information) czy CAD (Computer-aided design).
  • Wsparcie procesów operacyjnych CPK.

Rozwiązania

Platforma ArcGIS Enterprise od Esri to czteroskładnikowe rozwiązanie (portal ArcGIS, ArcGIS Server, ArcGIS Desktop, baza danych), które pozwala w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby wszystkich interesariuszy zgromadzonych wokół tak dużej i ambitnej inwestycji, jak CPK. Rozwiązanie umożliwia m.in. gromadzenie, przetwarzanie i publikację szerokiego zbioru danych, przygotowywanie analiz przestrzennych, tworzenie aplikacji mapowych, automatyzację procesów, Spatial Business Inteligence. Tym samym jest narzędziem znacznie ułatwiającym proces realizacji wieloetapowej inwestycji.

Korzyści

Wdrożony w CPK ArcGIS Enterprise od Esri sprawia, że:

  • wszystkie dane dot. inwestycji znajdują się w jednym miejscu i są stale aktualizowane, co usprawnia proces zarządzania nimi i ich wykorzystania,
  • decydentom wielu poziomów łatwej podejmować kluczowe decyzje, które są trafne i zapadają szybciej, szerokie grono zainteresowanych ma dostęp do informacji nt. inwestycji, co pozwala przeciwdziałać dezinformacji i wspiera proces konsultacji społecznych,
  • wiele etapów prac związanych z realizacją inwestycji może zostać zautomatyzowanych.

Uczestnicy projektu

Centralny Port Komunikacyjny

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF