Branża: Środowisko

Zlokalizować zieleń w mieście. Mapa drzew Łodzi

Wprowadzenie

Mapa Drzew Łodzi to oddolna, lokalna inicjatywa społeczna, która ma na celu ochronę miejskiego drzewostanu. Jednak, by móc się czymś zaopiekować, trzeba to dobrze poznać i wiedzieć, gdzie się znajduje, a informacje na ten temat najlepiej gromadzić i przetwarzać w jednym miejscu. Odpowiedź na te potrzeby stanowi serwis mapowy, który połączony jest z aplikacją na smartfony i bazuje na rozwiązaniach Esri ArcGIS.

Wyzwania

  • Brak wiarygodnych źródeł informacji o drzewach znajdujących się na terenach publicznych Łodzi,
  • Usystematyzowanie prac inwentaryzacyjnych dot. drzew obecnych w mieście,
  • Wdrożenie rozwiązania, które pozwoli walczyć z tzw. betonozą, zatrzymać proces usuwania miejskiej zieleni i zwrócić uwagę mieszkańców miasta na konieczność zadrzewienia okolicy,
  • Zaangażowanie do działania społeczników-entuzjastów, którzy nie posiadają wykształcenia ani doświadczenia z zakresu obsługi rozwiązań GIS.

Rozwiązania

Stworzona na potrzeby projektu aplikacja mobilna umożliwia każdemu, dla kogo ważne są drzewa, włączenie się w proces ich inwentaryzacji, choćby podczas rekreacyjnego spaceru. Jej prosta, intuicyjna obsługa pozwala łatwo dodawać kolejne drzewa do bazy danych. Połączony z nią serwis mapowy przedstawia zbiorcze informacje na temat miejskich drzew, pozwala wyszukiwać konkretne gatunki i okazy, a także m.in. na bieżąco śledzić, w jakim są stanie.

Wdrożone rozwiązanie zostało zbudowane na infrastrukturze ArcGis Online z wykorzystaniem narzędzi Experience Builder, ArcGis Survey123 Connect, zasobów zewnętrznych i własnych rozwiązań programistycznych. Realizatorzy projektu w dalszych krokach planują wdrożenie kolejnych funkcji, takich jak zdjęcia sferyczne drzew, dodatkowe wersje językowe oraz kolejne funkcje społecznościowe.

Korzyści

  • Dzięki oparciu aplikacji o rozwiązania ArcGis Online można w łatwy sposób zarządzać zasobami oraz przydzielać uprawnienia.
  • Wykorzystane narzędzia zapewniają stabilność funkcjonowania front-endu opartego o silnik Experience Builder.
  • Modułowa konstrukcja aplikacji umożliwia łatwe wprowadzanie modyfikacji w wykorzystywanych komponentach i widgetach.

Mapa drzew jest odzwierciedleniem wszystkiego, za co chyba wszyscy uwielbiamy GIS – jest narzędziem pozwalającym realizować wiele funkcji od edukacji, poprzez aktywizację lokalnych społeczności aż do budowy wartościowej bazy danych, pomagającej planować i zarządzać pracami zarządców zieleni. Wszystko przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT opartych o mapy i analizy przestrzenne.

– Michał Brodowicz

Senior GIS Specialist / Freelancer; Studio Analiz Przestrzennych Plan B

Uczestnicy projektu

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Studio Analiz Przestrzennych Plan B

Zielnik Łódzki

Justyna Zajączkowska

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF