Branża: Infrastruktura

Miejska sieć bieżących danych – MPWiK S.A. we Wrocławiu

Wprowadzenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu (MPWiK S.A) jest firmą, która działa już od 150 lat. Liczy sobie 700 pracowników i zarządza infrastrukturą liczącą 2 zakłady produkcji wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 2150 km sieci wodociągowej, na której funkcjonuje 48 tys. wodomierzy głównych oraz 1820 km sieci kanalizacyjnej, którą obsługują 82 przepompownie ścieków. Do tego MPWiK dba o ponad 600 km rowów melioracyjnych oraz prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

Wyzwania

  • sprawne i skuteczne zarządzanie tak rozległą infrastrukturą, jaką obsługuje MPWiK S.A. we Wrocławiu,
  • ułatwienie dostępu do kluczowych danych zarówno pracownikom przedsiębiorstwa, jak i interesariuszom zewnętrznym,
  • konieczność posiadania narzędzi cyfrowych, które pozwalają szybko dać odpowiedź na szereg pojawiających się w czasie działania przedsiębiorstwa pytań.

Rozwiązania

Integracja rozwiązań GIS z systemami cyfrowymi działającymi w firmie przyczyniła się do usprawnienia pracy przedsiębiorstwa, gwarantując jednocześnie pełną aktualność i integralność prezentowanych danych. Rozwiązania GIS wykorzystują zarówno zespoły konserwacyjno-remontowe, jak i obsługa Contact Center. Wdrożone w przedsiębiorstwie narzędzia pozwalają na bieżąco monitorować stan sieci, a także racjonalnie planować nowe inwestycje, wyłączenia i remonty. Ułatwiają również naliczanie klientom opłat, usprawniają proces realizacji nowych przyłączy, a nawet zwiększają poziom bezpieczeństwa powodziowego miasta.

Zbudowanie bazujących na GIS, przeznaczonych konkretnym problemom serwisów dało interesariuszom firmy – zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym – narzędzia, by we własnym zakresie mogli znaleźć odpowiedzi na szereg kluczowych dla nich w danej chwili pytań.

MPWiK we Wrocławiu wykorzystuje obecnie ArcGIS Enterprise, ArcGIS Desktop oraz ArcGIS Field Maps. Firma zapowiada dalszą rozbudowę wykorzystywanych rozwiązań i jeszcze szerszą współpracę poza obrębem organizacji, aby dostarczać jak najbardziej kompleksowe usługi.

Korzyści

  • Usprawnienie procesów
  • Zwiększenie wydajności działania
  • Stworzenie serwisów GIS dla konkretnych problemów
  • Narzędzia pozwalające samodzielnie znaleźć odpowiedzi
  • Uproszczenie sposobów realizacji zadań.

System GIS to dla nas podstawowe narzędzie operacyjne w zakresie ewidencji majątku, ale również kluczowe dla zarządzania zdarzeniami na sieci, uzgadniania dokumentacji projektowej, odbierania inwestycji, czy wielu innych procesów. Powyższe przykłady to tylko wybrana część funkcjonujących w MPWiK Wrocław rozwiązań geoprzestrzennych, wykraczających poza standardowy zakres działań ewidencji majątku sieciowego takich jednostek jak nasza. Platforma ArcGIS Enterprise pozwala nam tworzyć i udoskonalać narzędzia odpowiadające potrzebom naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów.

– Piotr Puzanowski

menadżer w MPWiK S.A. we Wrocławiu

Uczestnicy projektu

MPWiK S.A. we Wrocławiu

Esri Polska