Branża: Administracja

Mapa krakowskich przedsiębiorców

Wprowadzenie

Stan epidemii Covid-19 od marca 2020 roku, zwłaszcza w początkowym jej okresie, negatywnie odbił się na kondycji finansowej mieszkańców i przedsiębiorców działających w Krakowie. W odpowiedzi na sytuację kryzysową, powstała spontanicznie inicjatywa stworzenia interaktywnej mapy krakowskich przedsiębiorców „Jestem AKTYWNY”, której celem była przede wszystkim pomoc firmom w dotarciu do klientów, a mieszkańcom ułatwienie zakupów online i korzystanie z lokalnych usług.

Narzędzie było jednym z działań reaktywujących krakowskie firmy w okresie pandemii i było wspierane w magistracie przez prawie dwa lata. Na interaktywnej mapie Krakowa można było odnaleźć krakowskich przedsiębiorców, którzy aktywnie działali pomimo ograniczeń i włączyli się do tego ogólnomiejskiego projektu poprzez wypełnienie ankiety.

Wyzwania

  • Udostępnienie platformy do komunikacji i wymiany informacji pomiędzy środowiskiem lokalnego biznesu, mieszkańcami magistratem.
  • Zapewnienie dostępu do informacji dot. usługodawców i producentów działających w okolicy
  • Ułatwienie mieszkańcom codziennych zakupów poprzez wsparcie i promocję lokalnych firm, które pomimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią, nadal oferowały swoje produkty i usługi.

Rozwiązania

W oparciu o narzędzia ArcGIS Online i ArcGIS Hub powstała Mapa Krakowskich Przedsiębiorców, pozwalająca zgromadzić i czytelnie zaprezentować zebrane w ankietach online informacje o przedsiębiorcach. Na mapie oznaczono lokalizację, branżę, podstawowe informacje na temat oferty oraz dane kontaktowe. W systemie „Jestem AKTYWNY” zaprezentowano dane o lokalnych usługodawcach i producentach. Co więcej, powstał także serwis prezentujący ofertę krakowskiej gastronomii, a jako rozwiązanie dedykowane konkretnemu wydarzeniu stworzono również serwisy prezentujące ofertę wielkanocną lokalnych firm oraz - z okazji Tłustego Czwartku 2022 - mapę krakowskich cukierni.

Korzyści

Projekt Jestem AKTYWNY już teraz z powodzeniem wpisał się na listę inicjatyw podejmowanych w celach zwalczania skutków pandemii COVID-19 i jest kolejnym przykładem, wykorzystania GIS w działaniach, które ulepszają miejską rzeczywistość.

  • Centralne miejsce prezentujące informacje o lokalnej przedsiębiorczości w Krakowie, które pomaga firmom w dotarciu do klientów, a mieszkańcom ułatwia zakupy i korzystanie z lokalnych usług.
  • Intuicyjny dostęp do rozwiązania dla każdego z użytkowników, z każdego miejsca i w każdej chwili sprawia, że wszyscy mogą skorzystać z aktualnych informacji i poznać ofertę dostępną w okolicy.
  • Czytelny sposób prezentacji zgromadzonych danych jest zrozumiały nawet dla osób nieposiadających kompetencji analitycznych.

Pierwotnie narzędzie Jestem AKTYWNY miało być skierowane do 500 odbiorców, a już w lipcu 2020 r. wyświetlone zostało ponad 3000 razy. Praktyka zdobyta podczas korzystania z narzędzi chmurowych Esri rozwinęła horyzont możliwości tworzenia kolejnych inicjatyw. Więcej o projekcie można dowiedzieć się w artykule: Wspieranie lokalnego biznesu rozpoczyna się od HUB’A Od marca 2022r. projekt Jestem Aktywny – Mapa Krakowskich Przedsiębiorców ma charakter archiwalny.

Narzędzia Esri pokazały naszemu miastu nowe możliwości, dzięki którym możemy pomagać mieszkańcom, zwłaszcza teraz w obliczu zagrożenia z jakim się mierzymy. Otwarcie się na nowe technologie i rosnąca informatyzacja urzędu idzie w parze także ze wzmożeniem działań marketingowych, które stosujemy w krakowskim magistracie.

– Katarzyna Wysocka

Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Miasta Krakowa

Uczestnicy projektu

Urząd Miasta Krakowa

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF