IX Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności ROBO

13 grudnia 2022 r.

9:00 – 15:05

Klub WAT, sala kinowa, WarszawaZamierzeniem Sympozjum jest stworzenie platformy prezentacji najnowszych trendów w rozwoju rozpoznania obrazowego dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa kraju, a także wymiana doświadczeń, wiedzy oraz prezentowanych poglądów.

Agenda

Agenda

8:30-9:00 Rejestracja

Rola i miejsce rozpoznania w systemie bezpieczeństwa

9:00 – 9:10 Otwarcie Sympozjum

9:10-9:30 Rola obrazu w budowie przewagi

9:30-9:50 GISBN – geoinformacyjny system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako narzędzie wspierające system bezpieczeństwa narodowego

9:50-10:10 Satelitarne rozpoznanie obrazowe a potrzeby informacyjne w operacji militarnej

10:10-10:30 prezentacja

10:30-10:40 Kahoot – wprowadzenie oraz zdjęcie grupowe

10:40-10:55 przerwa kawowa

Agenda

Agenda

Rozpoznanie obrazowe – metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań

11:00-11:20 Co możemy zobaczyć za podczerwienią? Potencjał danych mikrofalowych w rozpoznaniu obrazowym

11:20-11:40 Baza lotnicza Łask system

11:40-12:00 Praca z rastrami i Deep Learning w systemie ArcGIS

12:00-12:20 Czy możemy zobaczyć więcej? AI – przyszłość rozpoznania obrazowego.

12:20-13:05 lunch

Agenda

Agenda

Integracja i analiza danych geoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej

13:05-13:25 prezentacja

13:25-13:45 ArcGIS Mission

13:45-14:05 Analiza możliwości nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy państwowej na podstawie danych z otwartych źródeł

14:05-14:25 Pandemia COVID-19: analiza wzorców przestrzennych i obszarów ryzyka

14:25-14:45 CREODIAS

14:45-14:50 Kahoot

14:50-15:05 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie sympozjum

Rejestracja

Rejestracja

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakończenie rejestracji 1 grudnia 2022 r.. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, rejestracja może zostać zamknięta przed terminem jej zakończenia.

Regulamin

Warsztaty

Warsztaty

Planowana jest organizacja bezpłatnych warsztatów z zakresu obsługi oprogramowania ENVI i ArcGIS. Termin: 12.12.2022 r., godz. 14:00÷19:30. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy wysłać drogą mailową do Pani Katarzyny Kamińskiej:

Organizatorzy

Organizatorzy

Organizatorami Sympozjum są: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Esri Polska.

Kontakt

Kontakt

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

  • xxxx
  • xxxx
  • xxxx