Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


Pobierz w PDF

Wprowadzenie

Współpraca oraz prosta wymiana danych i informacji między jednostkami organizacyjnymi, udostępnianie danych społeczeństwu w formie interaktywnych opracowań, a także wydajna realizacja szeregu zadań i projektów to tylko niektóre wyzwania, z jakimi borykają się instytucje leśne. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach jest jednym z pierwszych ośrodków leśnych, który zastosował narzędzia Esri do wspomagania realizacji swoich prac. Potrzebą, którą miało spełnić oprogramowanie systemów informacji geograficznej, było świadczenie usług na rzecz nadleśnictw, proste analizy danych przestrzennych, a przede wszystkim integracja danych pochodzących z różnych źródeł.

Wszystko zaczęło się od powołania w 2004 roku Zespołu Zadaniowego ds. LMN zajmującego się systemami informacji geograficznej w Lasach Państwowych. Wówczas Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przygotowała cykl szkoleń dla instruktorów systemów informacji przestrzennej, na którym zaprezentowano między innymi system ArcView od Esri. Obecnie RDLP w Katowicach korzysta z najnowszych wersji narzędzi Esri, w szczególności Platformy ArcGIS, która jest kompletnym rozwiązaniem służącym do gromadzenia, analizowania i zarządzania danymi. Jednym z jej komponentów jest portal ArcGIS Online umożliwiający tworzenie nowych produktów informacyjnych w postaci mapowych aplikacji webowych.

O Kliencie

Nazwa Projektu: Wykorzystanie technologii ArcGIS w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Branża: Środowisko

Lokalizacja: Katowice

Wykorzystane produkty:

 • ArcGIS Online,
 • ArcGIS Desktop,
 • ArcGIS Web AppBuilder,

 • Pierwszą, większą, uporządkowaną analizę GIS przeprowadziliśmy w 2008 roku, po huraganie, który przeszedł w pasie o szerokości ok. 800 metrów od Nadleśnictwa Rudziniec do Nadleśnictwa Gidle. Działania wykonane w tamtym czasie były swego rodzaju impulsem do dalszego rozwoju narzędzi GIS w organizacji. W 2017 roku udało się potwierdzić zasadność tego kierunku, po zdarzeniu w Rudach Raciborskich, gdy szczegółowe informacje o szkodach w drzewostanie i miąższości drewna dostarczyliśmy do Nadleśnictwa już w tydzień po wichurze.

  – Krzysztof Majsterkiewicz
  – Naczelnik wydziału Wydziału Analiz i Planowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

  Przykłady zastosowań:

  Aktualizacja leśnej mapy numerycznej

  Dla potrzeb efektywnego rozwiązywania zadań związanych z obsługą leśnej mapy numerycznej (LMN) na poziomie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych został stworzony skrypt integrujący warstwy LMN w strukturze aktualizacji z danymi opisowymi z bazy LAS. Aplikacja wczytuje do pamięci pliki tekstowe pochodzące z bazy opisowej SILP, a potem, na podstawie zależności atrybutowych i geometrycznych, podpowiada odpowiednie adresy obiektów użytkownikowi ułatwiając aktualizację mapy.

  Narzędzia do łączenia warstw

  Służą one głównie ułatwieniu udostępniania informacji publicznej czy o środowisku. Stosuje się je przy scalaniu warstw danych z wielu nadleśnictw, a następnie przekazywaniu informacji o obiektach wskazanych przez użytkownika.

  Udostępnianie informacji wewnątrz organizacji

  Tworzone są projekty tymczasowe, na których prezentowane są informacje przestrzenne dla wydziałów merytorycznych RDLP. Na przykład regionalizacja nasienna, czyli przedstawienie makro i mikro regionów nasiennych tak, aby wydział zagospodarowania lasu mógł analizować dane.

  Udostępnianie informacji na zewnątrz organizacji

  Mapa interaktywna RDLP w Katowicach prezentująca zasoby leśne o szczególnych walorach przyrodniczych jest aplikacją dostępną publicznie. Jej funkcjonalność pozwala na: przeglądanie mapy lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych, wyszukiwanie po adresie leśnym do poziomu oddziału lub po nazwach geograficznych, wyświetlanie informacji o obiektach z warstwy tematycznych.

  Zbieranie danych

  Przykładem takiego działania może być projekt inwentaryzacji roślin inwazyjnych. Stworzona na jego potrzeby aplikacja pozwala dodawać kolejne miejsca wystąpienia gatunków inwazyjnych roślin, czy zwierząt przez wybranie gatunku i wskazanie na mapie jego lokalizacji. Następnie w otwartym oknie edycyjnym wprowadza się pozostałe wymagane dane. Podstawową funkcjonalnością aplikacji jest wprowadzanie danych w terenie, jednak aplikacja pozwala je również edytować i usuwać. Narzędziem przydatnym w terenie jest centrowanie widoku mapy do aktualnej pozycji GPS. W fazie testów jest też aplikacja służąca do zbierania danych w ramach projektu inwentaryzacji budowli i urządzeń wodnych.

  Dzięki narzędziom ArcGIS można rozproszyć działania, szybko zebrać informacje z terenu
  i mieć gwarancję, że będą one jednolite pod względem formy.

  – Urszula Dębiec
  – Specjalista w Zespole ds. Geomatyki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

  Jakie korzyści zostały osiągnięte:

  Usprawnienie realizacji
  cyklicznych zadań

  Raportowanie prac, których podstawą są dane pochodzące z wielu warstw informacyjnych, odbywa się w szybki
  i usystematyzowany sposób.

  Uproszczenie sposobów
  pozyskiwania i edycji danych

  Nadleśnictwa rozsyłają do poszczególnych leśniczych link do aplikacji, a Ci, w ramach swoich rutynowych czynności nanoszą dane na interaktywną mapę.

  Jednolitość narzędzi

  Wykorzystanie tych samych narzędzi do prowadzenia analiz daje pewność, że wszyscy interesariusze danego zadania odczytają jego wyniki w ten sam sposób.

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami, a nasz zespół specjalistów
  odpowie na wszystkie Twoje pytania.