Geobaza wielodostępna: Wdrażanie i zarządzanie

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Wspieraj procedury organizacji prac związane z zarządzaniem danymi w Twojej firmie/instytucji

Ten kurs przygotowuje uczestników do pomyślnego utworzenia geobazy wielodostępnej dla wielu użytkowników, która przechowuje i zarządza autorytatywnymi danymi geograficznymi funkcjonującymi w ich firmie czy instytucji. Daje pogłębioną wiedzę o architekturze geobazy wykorzystywanej przez wielu użytkowników i stosowania właściwych technik do efektywnego wczytywania danych, przypisywania uprawnień użytkownikom i utrzymywania optymalnej wydajności.

Dla kogo jest kurs?

Dla administratorów baz danych i zaawansowanych użytkowników systemów GIS.

Uwaga: Podczas wykonywania ćwiczeń uczestnicy kursu mogą pracować z bazą danych RDBMS, odpowiadającą ich potrzebom (Oracle Database 11g Express Edition, Microsoft SQL Server lub PostgreSQL).

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Tworzenie geobazy wielodostępnej.
  • Wczytywanie i aktualizowanie danych w geobazie wielodostępnej.
  • Konfigurowanie ról i uprawnień użytkowników, w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych.
  • Zastosowanie najlepszych praktyk, w celu zoptymalizowania wydajności geobazy.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro 2.6 (Standard or Advanced)
  • ArcGIS Enterprise 10.8.1 (Standard or Advanced)
  • PostgreSQL 12
  • Microsoft SQL Server 2017 Express Edition
  • Oracle Database 11g Express Edition

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest ukończenie kursu ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub równoważna wiedza i doświadczenie w zarządzaniu relacyjnym systemem zarządzania bazami danych.

  • ArcGIS Enterprise

Spis treści