Praca z sieciami Utility Network w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Bądź produktywny/a w zastosowaniu sieci Utility Network w Twojej firmie/instytucji

Oprogramowanie ArcGIS Utility Network zapewnia niezawodne narzędzia do modelowania, wizualizacji, edycji i analizowania złożonych sieci infrastruktury użyteczności publicznej – Utility Network. Ten kurs — dla specjalistów GIS, którzy edytują i analizują sieci elektryczne, gazowe, wodociągowe lub telekomunikacyjne — wprowadza model sieci usług użyteczności publicznej w geobazie profesjonalnej. Uczestnicy poznają możliwości, które ich firmy/instytucje mogą wykorzystać do lepszego zarządzania zasobami sieciowymi, minimalizowania zakłóceń w sieci i szybkiego reagowania na awarie. W zależności od własnych zainteresowań i potrzeb kursanci mogą zdecydować się na wykonanie ćwiczeń z wykorzystaniem danych dotyczących sieci doprowadzających wodę, gaz lub energię elektryczną.

Dla kogo jest kurs?

Dla zaawansowanych użytkowników systemów GIS, którzy edytują i analizują sieci elektryczne, gazowe, wodociągowe lub telekomunikacyjne.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Wdrażanie rozwiązań sieci użyteczności publicznej Utility Network i dodawanie reguł, w celu dokładnego modelowania łączności i relacji między obiektami danych.
  • Zastosowanie standardowej procedury organizacji prac przy tworzeniu i edytowaniu obiektów i komponentów sieciowych, z jednoczesnym zachowaniem integralności danych.
  • Przeprowadzanie śledzenia przepływu w sieci, w celu zidentyfikowania źródła zakłóceń i dotkniętych nimi klientów.
  • Tworzenie i udostępnienie diagramu służącego do dynamicznej wizualizacji sieci

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro 2.6 (Advanced)
  • ArcGIS Enterprise 10.8.1 (Advanced)
  • ArcGIS Utility Network Management
  • Model danych: Water Distribution Utility Network Foundation

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest ukończenie kursu ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadanie równoważnej wiedzy i doświadczenia w pracy z oprogramowaniem ArcGIS. Pomocne może być również ukończenie kursu Udostępnianie zasobów GIS.

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Enterprise

Spis treści