NOWOŚĆ

Tworzenie map narracyjnych w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

1 100,00 zł

Jaką historię opowiedziałaby Twoja mapa, gdyby umiała opowiadać?

Mapy narracyjne opowiadające ciekawe historie wywołujące zainteresowanie zyskały masową popularność, jako narzędzia informowania opinii publicznej, angażowania i inspirowania odbiorców. Ten kurs jest dla każdego, kto chce tworzyć narracje opowiadające historie za pomocą map – uczy pojęć, najlepszych praktyk i decyzji, które należy podejmować podczas tworzenia i udostępniania map narracyjnych.

 

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich osób, które chcą poznawać możliwości systemów GIS w Internecie i chcą komunikować się z odbiorcami za pomocą map.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Zaprojektowanie historii w oparciu o zamierzony cel i skierowanej do właściwych odbiorców.
  • Dodawanie map internetowych, obrazów, multimediów i tekstu, w celu utworzenia wciągającej historii.
  • Zastosowanie najlepszych praktyk, w celu udostępnienia i promowania własnych map narracyjnych.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS StoryMaps

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest tylko minimalne doświadczenie w obsłudze przeglądarki internetowej i użytkowaniu oprogramowania Windows do podstawowego zarządzania plikami i ich przeglądania. Pomocna może być znajomość funkcjonalności usługi ArcGIS Online, ale nie jest wymagana.

Spis treści