Tworzenie map narracyjnych w ArcGIS

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Jaką historię opowiedziałaby Twoja mapa, gdyby umiała opowiadać?

Mapy narracyjne opowiadające ciekawe historie wywołujące zainteresowanie zyskały masową popularność, jako narzędzia informowania opinii publicznej, angażowania i inspirowania odbiorców. Ten kurs jest dla każdego, kto chce tworzyć narracje opowiadające historie za pomocą map – uczy pojęć, najlepszych praktyk i decyzji, które należy podejmować podczas tworzenia i udostępniania map narracyjnych.

 

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich osób, które chcą poznawać możliwości systemów GIS w Internecie i chcą komunikować się z odbiorcami za pomocą map.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Zaprojektowanie historii w oparciu o zamierzony cel i skierowanej do właściwych odbiorców.
  • Dodawanie map internetowych, obrazów, multimediów i tekstu, w celu utworzenia wciągającej historii.
  • Zastosowanie najlepszych praktyk, w celu udostępnienia i promowania własnych map narracyjnych.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS StoryMaps

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest tylko minimalne doświadczenie w obsłudze przeglądarki internetowej i użytkowaniu oprogramowania Windows do podstawowego zarządzania plikami i ich przeglądania. Pomocna może być znajomość funkcjonalności usługi ArcGIS Online, ale nie jest wymagana.

  • ArcGIS Online

Spis treści