Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Umożliwiaj podejmowanie decyzji w swojej instytucji w oparciu o dane przestrzenne.

Dowiedz się, jak efektywnie udostępniać różne zasoby geoprzestrzenne do witryny ArcGIS Online w swojej instytucji lub witryny portalu ArcGIS Enterprise. Ten kurs uczy, jak publikować wysokiej jakości usługi, które rozszerzają możliwości tworzenia map i wykonywania analiz dostępnych w oprogramowaniu ArcGIS w całej instytucji.

Dla kogo jest kurs?

Kurs prowadzony jest w oparciu o aplikację ArcGIS Pro. Użytkownicy posługujący się aplikacją ArcMap powinni zapisywać się na kurs o podobnej tematyce – ArcGIS 4: Udostępnianie informacji geograficznej w sieci.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • udostępniać treści między portalami ArcGIS;
  • opracować strategię udostępniania, która wspiera procedury organizacji prac i realizacji celów biznesowych;
  • udostępnić warstwy map, mapy internetowe, dane, zdjęcia, niestandardowe narzędzia analityczne i pakiety projektów aplikacji ArcGIS Pro;
  • tworzyć pamięć podręczną map i kafli wektorowych, aby zapewnić wysoką wydajność wyświetlania.

Oprogramowanie

  • ArcGIS Enterprise (Standard lub Advanced)
  • ArcGIS Pro (Advanced)
  • Web AppBuilder for ArcGIS

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS Pro, którzy ukończyli szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub Migracja z aplikacji ArcMap do ArcGIS Pro lub posiadają wiedzę porównywalną.

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Enterprise

Spis treści